Prix Galien Award

Research

Research Award 2019 voor prof. dr. Jeffrey M. Beekman

De prestigieuze Prix Galien Research Award bekroont het werk van een veelbelovende jonge onderzoeker op het gebied van fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Dit jaar, de 26e uitreiking van de Prix Galien, mocht prof. dr. Jeffrey M. Beekman de Prix Galien Research Award 2019 in ontvangst nemen van juryvoorzitter prof. dr. Jan Danser. Beekman is moleculair bioloog en leidt het laboratorium kinderlongziekten / regenerative medicine.

Kandidaten en genomineerden Prix Galien Research Award 2019
Er waren dit jaar maar liefst 8 kandidaten voor de Prix Galien Research Award. Tijdens het juryberaad werden uit de 8 kandidaten 3 genomineerden geselecteerd die conform het reglement en de visie van de juryleden voldeden aan de eisen. Ook dit jaar werd niet de winnaar vooraf bekend gemaakt, maar alleen de 3 ‘runners up’ en kregen zij de statuur genomineerd toegekend, dit werden:

Prof. dr. Jeffrey M. Beekman, is moleculair bioloog en sinds 2010 leider van het research laboratorium kinderziekten / regenerative medicine van het UMC Utrecht.
Prof. dr. Jingyuan Fu, adjunct-hoogleraar Genetica in het UMC Groningen is regelmatig van biomedische discipline gewisseld. Daarbij stort ze zich telkens op onontgonnen onderzoeksterrein en gaat de grootste uitdagingen aan. Alles om haar einddoel, personalized medicine, te bereiken en
Dr. Tina Vermonden is als associated professor verbonden aan de Universiteit van Utrecht en past haar fundamentele kennis van de polymeerchemie toe in het biomedisch onderzoek.

Uiteindelijk werd na een korte introductie van de genomineerden aan het publiek prof. dr. Jeffrey Beekman uitgroepen tot de winnaar van de Prix Galien Research Award 2019. Hij is moleculair bioloog en leidt het laboratorium kinderlongziekten/regenerative medicine. Zijn team bestaat op dit moment uit 2 postdocs en 5 promovendi, terwijl 5 promovendi reeds onder zijn leiding zijn gepromoveerd. Hij heeft een sterke internationale reputatie op het terrein van cystic fibrosis (taaislijmziekte) en zijn onderzoek heeft een enorme impuls gegeven aan de ontwikkeling en daadwerkelijke translatie van personalised medicine voor mensen met deze ziekte. Hiertoe heeft hij het darm organoïden model van prof. dr. Hans Clevers verder ontwikkeld, om zo de functie van het bij deze patiënten verstoorde cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) eiwit heel precies te kunnen bestuderen. Dankzij deze aanpak is het zelfs mogelijk om nieuwe modulatoren te ontwikkelen voor patiënten met één bepaalde CFTR-mutatie voor wie nu geen behandeling bestaat. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de cystic fibrosis patiëntenvereniging en hun directeur heeft hem kandidaat gesteld voor deze prijs. Naast de gouden Prix Galien medaille ontvangt Jeffrey Beekman ook een geldbedrag van € 5.000.

Klik hier voor het juryrapport  prof. dr. Jeffrey M. Beekman

Image

Prof. dr. Jeffrey M. Beekman, Prix Galien Research Award winnaar 2019 en prof. dr. Jan Danser, juryvoorzitter Prix Galien Pharmaceutical & Research Award.

Foto: Niels Brouwers