Prix GalienĀ  Award

Pharmaceutical/Biological

Reglement Prix Galien Pharmaceutical - / Biological Awards 2023

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Awards 2023

Met ingang van 2022 en naar internationaal voorbeeld wordt de Prix Galien Award ingedeeld in 2 categorieën: ‘Pharmaceutical’ en ‘Biological’. De opsplitsing van de oorspronkelijke Pharmaceutical Award doet hiermee tevens recht aan de diversiteit van de therapeutische interventies. De Prix Galien bestaat uit een gouden medaille.

Artikel 1
De Prix Galien ‘Pharmaceutical’ Award 2023 beloont het meest betekenisvolle en innovatieve pharmaceutical product voor humaan gebruik dat:

 • tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Nederlandse markt is gebracht;
 • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd bij het CBG
 • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP).

De Prix Galien ‘Biological’ Award 2023 beloont de meest betekenisvolle en innovatieve biological voor humaan gebruik dat:

 • tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Nederlandse markt is gebracht;
 • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd bij het CBG
 • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP).

Artikel 2
De aanmelding kan tot 27 januari 2023 online gebeuren via www.prixgaline.nl (Aanmelden Prix Galien Awards 2023);

 1. het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen mag alleen de ‘EPAR samenvatting voor het publiek / EPAR summary for the public’ bevatten met een link naar het onderliggende EPAR-dossier. Het gehele dossier mag maximaal 15 A4-pagina's beslaan;
 2. dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
  • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom het betreffende geneesmiddel voor de Prix Galien Pharmaceutical Award in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
  • eventueel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR-samenvatting;
  • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen.
 3. het dossier moet als één PDF uiterlijk op 17 maart 2023 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2023’ respectievelijk 'Kandidaat Prix Galien Biological Award 2023'
 4. alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien Awards 2023 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2023. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien Pharmaceutical Award bedragen € 5.950 excl. btw . Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat zij ten behoeve van de uitreiking een korte productvideo van maximaal 1.5 minuut aanleveren.

Artikel 4
De winnaars van de Prix Galien Pharmaceutical Award 2023 respectievelijk Prix Galien Biological Award 2023 komen tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien Awards, conform het evaluatieformulier.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaars van de Pharmaceutical - en Biological Awards 2023 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier om het Reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Awards 2023

Click here to download the regulations (English version): Regulations Prix Galien Awards 2023