Prix Galien 2020

27e editie

Reglement Prix Galien Pharmaceutical Award 2020

De Prix Galien Pharmaceutical Award (voorheen Galenus Geneesmiddelenprijs), bestaande uit een gouden medaille, beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik.

Artikel 1
De Prix Galien Pharmaceutical Award 2020 beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019 in Nederland in de handel werd gebracht. Het dient uiterlijk drie jaar voor de introductie een Nederlandse dan wel een Europese handelsvergunning te hebben gekregen.

Artikel 2
De aanmelding kan vanaf 1 januari tot en met 13 maart 2020 online gebeuren via www.prixgaline.nl (Aanmelden Prix Galien Pharmaceutical Award 2020);

  1. Het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen mag alleen de ‘EPAR samenvatting voor het publiek / EPAR summary for the public’ bevatten met een link naar het onderliggende EPAR-dossier. Het gehele dossier mag maximaal 15 A4-pagina's beslaan;
  2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
    • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom het betreffende geneesmiddel voor de Prix Galien Pharmaceutical Award in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
    • eventueel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR-samenvatting;
    • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen.
  3. Het dossier moet als een geheel in PDF-formaat uiterlijk op 15 mei 2020 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2020’;
  4. Alleen digitale dossiers worden  geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien Pharmaceutical Award 2020 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2020. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien Pharmaceutical Award bedragen € 4.950 excl. btw en geven tevens toegang tot de uitreikingsceremonie inclusief diner voor 4 gasten. Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat zij ten behoeve van de uitreiking een korte productvideo van maximaal 1.5 minuut aanleveren.

Artikel 4
De winnaar van de Prix Galien Pharmaceutical Award komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks (in 2020) wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering van de Prix Galien Pharmaceutical Award vindt plaats door de de Prix Galien Pharmaceutical & Research-juryleden.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar Prix Galien Pharmaceutical Award 2020 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Pharmaceutical Award 2020

Click here to download the regulations (English version): Regulations Prix Galien Pharmaceutical Award 2020