Prix Galien  Award

Pharmaceutical/Biological

Reglement Prix Galien Pharmaceutical - / Biological Awards

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Awards 2023 / 2024

Met ingang van 2022 en naar internationaal voorbeeld wordt de Prix Galien Award ingedeeld in 2 categorieën: ‘Pharmaceutical’ en ‘Biological’. De opsplitsing van de oorspronkelijke Pharmaceutical Award doet hiermee tevens recht aan de diversiteit van de therapeutische interventies. De Prix Galien bestaat uit een gouden medaille.

Artikel 1
De Prix Galien ‘Pharmaceutical’ Awardbeloont het meest betekenisvolle en innovatieve pharmaceutical product voor humaan gebruik:

Prix Galien ‘Pharmaceutical’ Award 2023

  • tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Nederlandse markt is gebracht;
  • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd bij het CBG
  • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP).

Prix Galien ‘Pharmaceutical’ Award 2024

  • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 op de Nederlandse markt is gebracht;
  • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd bij het CBG
  • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP).

De Prix Galien ‘Biological’ Award beloont de meest betekenisvolle en innovatieve biological voor humaan gebruik:

Prix Galien ‘Biological’ Award 2023

  • tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 op de Nederlandse markt is gebracht;
  • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd bij het CBG
  • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP).

Prix Galien ‘Biological’ Award 2024

  • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 op de Nederlandse markt is gebracht;
  • niet langer dan 5 jaar geleden een Europese handelsvergunning heeft ontvangen of werd geregistreerd bij het CBG
  • reeds een vergoedingsstatus heeft dan wel is toegelaten tot het Compassionate Use Program (CUP).

Artikel 2
De aanmelding kan tot 15 december 2023 online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien Awards);

 1. het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen mag alleen de ‘EPAR samenvatting voor het publiek / EPAR summary for the public’ bevatten met een link naar het onderliggende EPAR-dossier. Het gehele dossier mag maximaal 15 A4-pagina's beslaan;
 2. dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
  • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom het betreffende geneesmiddel voor de Prix Galien Pharmaceutical Award in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
  • eventueel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR-samenvatting;
  • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen.
 3. het dossier moet als één PDF uiterlijk op 17 maart 2024 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2023 respectievelijk 2024' of 'Kandidaat Prix Galien Biological Award 2023 respectievelijk 2024'
 4. alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien Awards betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2023 / 2024. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien Pharmaceutical Award bedragen € 5.950 excl. btw per aangemeld product. Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat zij ten behoeve van de uitreiking een korte productvideo van maximaal 1.5 minuut aanleveren.

Artikel 4
De winnaars van de Prix Galien Pharmaceutical Awards 2023 / 2024 respectievelijk Prix Galien Biological Award 2023 / 2024 komen tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien Awards, conform het evaluatieformulier.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaars van de Pharmaceutical - en Biological Awards 2023 / 2024 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier om het Reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Awards 2023 / 2024

Click here to download the regulations (English version): Regulations Prix Galien Awards 2023 / 2024