Prix Galien Awards25e uitreiking

Reglement Prix Galien Pharmaceutical Award 2018

De Prix Galien Pharmaceutical Award (voorheen Galenus Geneesmiddelenprijs), bestaande uit een gouden medaille, beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik.

Artikel 1
De Prix Galien Pharmaceutical Award beloont het meest betekenisvolle en innovatieve geneesmiddel voor humaan gebruik dat tussen 1 januari 2017 en 31 december 2017 in Nederland in de handel werd gebracht. Het dient uiterlijk drie jaar voor de introductie een Nederlandse dan wel een Europese handelsvergunning te hebben gekregen.

Artikel 2
De aanmelding kan vanaf 1 maart 2018 online gebeuren via www.prixgaline.nl (Aanmelden Prix Galien 2018);

 1. Het dossier over het geneesmiddel dat voor de prijs wordt voorgedragen mag alleen de ‘EPAR samenvatting voor het publiek/EPAR summary for the public’ bevatten met een link naar het onderliggende EPAR-dossier. Het gehele dossier mag maximaal 60 A4-bladzijden beslaan;
 2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
  • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom hetbetreffende geneesmiddel voor de Prix Galien Pharmaceutical Award in aanmerking komt (innovatief/betekenisvol);
  • eventueeel additionele informatie met betrekking tot preklinische en klinische evaluatie voor zover niet aanwezig in de EPAR;
  • relevante publicaties voor zover niet in de andere paragrafen opgenomen.
 3. Het dossier moet als een geheel in PDF-formaat uiterlijk op 18 mei 2018 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien Pharmaceutical Award 2018’;
 4. Papieren dossiers worden niet geaccepteerd.

  Artikel 3

  Kandidaat stellen voor de Prix Galien Pharmaceutical Award 2018 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2018. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien Pharmaceutical Award bedragen € 7.500 excl. btw. Naast de redactionele pagina in de Prix Galien Magazine 2018 is er tevens sprake van een uitgebreid mediapakket en 4 gasten aanwezig tijdens de uitreikingsceremonie zelf (inclusief diner). De gedetailleerde invulling van de onderdelen van het pakket ontvangt u van Springer Healthcare.

Artikel 4
De winnaar van de Prix Galien Pharmaceutical Award komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering van de Prix Galien Pharmaceutical Award vindt plaats door de de Prix Galien Pharmaceutical & Research-juryleden.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar Prix Galien Pharmaceutical Award 2018 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Pharmaceutical Award 2018