Prix Galien 2020

27e editie

Reglement Prix Galien MedTech Innovation Award 2020

De Prix Galien MedTech Innovation Award, bestaande uit een gouden medaille, beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Artikel 1
In aanmerking voor de Prix Galien MedTech InnovationAward komen innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth oplossingen, robotics, domotica, wearables / draagbare technologie, (remote) monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg en Virtual & Augmented Reality.

Artikel 2
De aanmelding kan vanaf 1  januari tot en met 13 maart 2020 online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien MedTech InnovationAward 2020);

 1. Het dossier van het product dat voor de prijs wordt voorgedragen mag maximaal 15 A4-pagina's beslaan;
 2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
   1. een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom de innovatie voor de Prix Galien MedTech Innovation Award in aanmerking komt (aantoonbaar/waardevol/innovatief);
   2. relevante publicaties die het waardevolle en innovatieve onderstrepen dan wel bevestigen;
   3. Het dossier dient tevens antwoord te geven op de volgende onderdelen:
    • Heeft de innovatie een validatieproces doorlopen, dan wel is validiteit aangetoond;
    • Voldoet de innovatie volgens de documentatie aan wettelijke richtlijnen en bepalingen voor gebruik in de zorg (WGBO, ISO 27001:2013, NEN 7510 normering, CE-markering, AVG, dataportabiliteit, protectie dataopslag etc.
    • Wordt de innovatie op enige schaal gebruikt en wat is de verwachte impact op de samenleving;
    • Is de uiteindelijke doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van de innovatie?
    • Is er sprake van co-creatie met wetenschappers / derden?
    • Heeft de inzending aantoonbaar bijgedragen aan betere zorg?
   4. Het dossier moet als een geheel in PDF-formaat, uiterlijk op 15 mei 2020 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien MedTech Innovation Award 2020’;
   5. Alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien MedTech Innovation Award 2020 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van het Prix Galien Magazine 2020. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien MedTech Innovation Award bedragen € 950 excl. btw en geven tevens toegang tot de uitreikingsceremonie inclusief diner voor 4 gasten. Van de kandidaten wordt tevens verwacht dat zij ten behoeve van de uitreiking een korte productvideo van maximaal 1.5 minuut aanleveren.

Artikel 4 
De winnaar van de Prix Galien MedTech Innovation Award Nederland komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien MedTech Innovation Award die tweejaarlijks (2020) wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering van de Prix Galien MedTech Innovation Award vindt plaats door de Prix Galien MedTech Innovation-juryleden.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar van de Prix Galien MedTech Innovation Award 2019 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien MedTech Innovation Award 2020