Prix Galien Awards25e uitreiking

Reglement Prix Galien MedTech Award 2018

De Prix Galien MedTech Award, bestaande uit een gouden medaille, beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Artikel 1
In aanmerking voor de Prix Galien MedTech Award komen innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth oplossingen, robotics, domotica, wearables / draagbare technologie, remote monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg, virtual & augmented Reality, ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products).

Artikel 2
De aanmelding kan vanaf 1 februari 2018 online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien MedTech Award 2018):

  1. Het dossier van het product dat voor de prijs wordt voorgedragen mag maximaal 15 A4-bladzijden beslaan;
  2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
    • een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom de innovatie voor de Prix Galien MedTech Award in aanmerking komt (aantoonbaar/waardevol/innovatief);
    • relevante publicaties die het waardevolle en innovatieve onderstrepen dan wel bevestigen;
    • Het dossier moet als een geheel in PDF-formaat, uiterlijk op 18 mei 2018 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien MedTech Award 2018';
    • Alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien MedTech Award 2018 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van het Prix Galien Magazine 2018. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien MedTech Award bedragen € 3.000 excl. btw (non-profit tarief € 1.500 excl. BTW). Naast de redactionele pagina in het Prix Galien Magazine 2018 is er tevens sprake van een uitgebreid mediapakket en 4 gasten aanwezig tijdens de uitreikingsceremonie zelf (inclusief diner). De gedetailleerde invulling van de onderdelen van het pakket ontvangt u van Springer Healthcare.

Artikel 4 
De winnaar van de Prix Galien MedTech Award Nederland komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien MedTech Award die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering van de Prix Galien MedTech Award vindt plaats door de Prix Galien MedTech-juryleden.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar van de Prix Galien MedTech Award 2018 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien MedTech Award 2018