Prix Galien Award

MedTech Innovation

Reglement Prix Galien MedTech Innovation Award

De Prix Galien MedTech Innovation Award, bestaande uit een gouden medaille, beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Artikel 1
In aanmerking voor de Prix Galien MedTech InnovationAward komen innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth oplossingen, robotics, domotica, wearables / draagbare technologie, (remote) monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg en Virtual & Augmented Reality.

Artikel 2
De aanmelding kan tot 15 december 2023  online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien MedTech Innovation Award);

 1. Het dossier van het product dat voor de prijs wordt voorgedragen mag maximaal 15 A4-pagina's beslaan;
 2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
   1. een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom de innovatie voor de Prix Galien MedTech Innovation Award in aanmerking komt (aantoonbaar/waardevol/innovatief);
   2. relevante publicaties die het waardevolle en innovatieve onderstrepen dan wel bevestigen;
   3. het dossier dient tevens antwoord te geven op de volgende onderdelen:
    • Heeft de innovatie een validatieproces doorlopen, dan wel is validiteit aangetoond;
    • Voldoet de innovatie volgens de documentatie aan wettelijke richtlijnen en bepalingen voor gebruik in de zorg (WGBO, ISO 27001:2013, NEN 7510 normering, CE-markering, AVG, dataportabiliteit, protectie dataopslag etc.
    • Wordt de innovatie op enige schaal gebruikt en wat is de verwachte impact op de samenleving;
    • Is de uiteindelijke doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van de innovatie?
    • Is er sprake van co-creatie met wetenschappers / derden?
    • Heeft de inzending aantoonbaar bijgedragen aan betere zorg?
    • Zie ook het Evaluatieformulier kandidaten Prix Galien MedTech Innovation Award
   4. het dossier moet als één PDF uiterlijk 17 maart 2024 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien MedTech Innovation Award’;
   5. alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de MedTech Innovation Award betekent tevens meewerken aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2023 / 2024. Deze bestaat uit een A4-redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij ten behoeve van de uitreiking een korte productvideo van maximaal 1.5 minuut aanleveren.

Artikel 4
De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien MedTech Innovation Award worden mede bepaald door de volgende factoren:

 • Categorie A - Start up / scale up: minder dan 5 werknemers; niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij de KvK; de hoofdactiviteit van de onderneming richt zich primair op innovatie binnen de medische technologische sector. Nb. Is uw bedrijf een startup, maar voldoet het niet aan een of meerdere van deze criteria, neem dan contact met ons op. Deelname € 950 per gekandideerd product
 • Categorie B - Midden- en Kleinbedrijf: minder dan 250 werknemers.  Deelname € 3.950 per gekandideerd product
 • Categorie C - Grootbedrijf: meer dan 250 werknemers. Deelname € 5.950 per gekandideerd product

Artikel 5 
De winnaar van de Prix Galien MedTech Innovation Award Nederland komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien MedTech Innovation Award die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Artikel 6
De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien MedTech Innovation Award, conform het evaluatieformulier.

Artikel 7
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 8
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar van de Prix Galien MedTech Innovation Award 2023 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Klik hier om het Reglement te downloaden: Reglement Prix Galien MedTech Innovation Award

Click to download the regulations (English version): Regulations Prix Galien MedTech Innovation Award