Prix Galien Award26e uitreiking

Reglement Prix Galien MedTech Award 2019

De Prix Galien MedTech Award, bestaande uit een gouden medaille, beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener en beoogt deze te bekrachtigen.

Artikel 1
In aanmerking voor de Prix Galien MedTech Award komen innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth oplossingen, robotics, domotica, wearables / draagbare technologie, (remote) monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg en Virtual & Augmented Reality.

Artikel 2
De aanmelding kan vanaf 1 november 2018 online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien MedTech Award 2019);

 1. Het dossier van het product dat voor de prijs wordt voorgedragen mag maximaal 15 A4-bladzijden beslaan;
 2. Dit dossier moet tenminste de volgende elementen bevatten:
   1. een motivatie waarin de indiener vermeldt waarom de innovatie voor de Prix Galien MedTech Award in aanmerking komt (aantoonbaar/waardevol/innovatief);
   2. relevante publicaties die het waardevolle en innovatieve onderstrepen dan wel bevestigen;
   3. Het dossier dient tevens antwoord te geven op de volgende onderdelen:
    • Heeft de innovatie een validatieproces doorlopen, dan wel is validiteit aangetoond;
    • Voldoet de innovatie volgens de documentatie aan wettelijke richtlijnen en bepalingen voor gebruik in de zorg (WGBO, ISO 27001:2013, NEN 7510 normering, CE-markering, AVG, dataportabiliteit, protectie dataopslag etc.
    • Wordt de innovatie op enige schaal gebruikt en wat is de verwachte impact op de samenleving;
    • Is de uiteindelijke doelgroep betrokken bij de ontwikkeling van de innovatie?
    • Is er sprake van co-creatie met wetenschappers / derden?
    • Heeft de inzending aantoonbaar bijgedragen aan betere zorg?
   4. Het dossier moet als een geheel in PDF-formaat, uiterlijk op 30 mei 2019 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien MedTech Award 2019’;
   5. Alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

Artikel 3
Kandidaat stellen voor de Prix Galien MedTech Award 2019 betekent tevens meewerken aan de samenstelling van het Prix Galien Magazine 2019. Deze bestaat uit een redactionele pagina inclusief beeld en logo om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten. Naast de redactionele pagina in het Prix Galien Magazine 2019 is er tevens sprake van een uitgebreid mediapakket en 4 gasten aanwezig tijdens de uitreikingsceremonie zelf (inclusief diner). De gedetailleerde invulling van de onderdelen van het pakket ontvangt u van Springer Healthcare.

Artikel 4 
De winnaar van de Prix Galien MedTech Award Nederland komt tevens in aanmerking voor de mededinging aan de Internationale Prix Galien MedTech Award die tweejaarlijks (2020) wordt uitgereikt.

Artikel 5
De jurering van de Prix Galien MedTech Award vindt plaats door de Prix Galien MedTech-juryleden.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de nominatie van de kandidaten en de uiteindelijk winnaar van de Prix Galien MedTech Award 2019 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien MedTech Award 2019