Prix Galien Award

MedTech Innovation

Juryvoorzitter medtech innovation award

Image

University of Twente
Dir. Center eHealth Research & Wellbeing -
Dept. Psychology, Health and Technology
Senior Researcher UMCG/RUG
Adj. Professor at University of Waterloo Canada

Professor Van Gemert - Pijnen heeft namens Nederland tevens zitting in de internationale Prix Galien-jury

Juryleden medtech innovation award

Image

CEO Consultancybureau Leading Sustainable Health Care
Kwartiermaker Duurzame Zorg iov Min. Van VWS
Voorzitter Bestuur AkwaGGZ (kwaliteitsinstituut GGZ)
Vice voorzitter Adviescollege VIG
Voorzitter RvT Extra ZorgSamen (oa zorgreservisten)
Voorzitter RvT Kennisnet , Lid RvT Hersenstichting

Image

Kwartiermaker Gezondheidsdata Infrastructuur Amsterdam
Voorzitter coalitie digivaardig in de zorg
Projectleider informatieveilig gedrag in de zorg
Toezichthouder zorginstellingen met portefeuille innovatie/ict
Lid Programmacommissie Topspecialistische Zorg en Onderzoek, ZonMw, Den Haag
Lid Denktank ICT en Innovatie, IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), Utrecht.
Voorzitter Platform Zorg, Gezondheid & Innovatie, ECP

Image

Executive Professor Business Analytics and Artificial Intelligence at TIAS School for Business and Society
Kwartiermaker werkgroep Gezondheid & Zorg Dutch Blockchain Coalition (DBC)
Past Vendor Co-Chair IHE The Netherlands
Former IBM Watson Health Business Development Europe
Amsterdam

Image

Chair Health Technology Implementation, TechMed Center, Universiteit Twente
Deskundige medische hulpmiddelen, Centrale commissie Mensgebonden Onderzoek, Ministerie VWS
Voormalig Hoogleraar en Hoofd afd. Fysica & Medische Technologie, VUmc

Image

TU Delft/LUMC
Medical Delta Hoogleraar
Dept. Head Design, Organization & Strategy department of Industrial Design engineering
Board Member Nell
Academic Lead Convergence Program Healthy Start