Prix Galien Awards25e uitreiking

Reglement Prix Galien Research Award 2018

De Prix Galien Research Award (voorheen Galenus Researchprijs) bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs ter waarde van € 5.000, bekroont een onderzoeker die of onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Artikel 1
De Prix Galien Research Award bekroont een onderzoeker die of onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.

Artikel 2
Kandidaten voor de Prix Galien Research Award:

 1. kunnen worden gekarakteriseerd als veelbelovende, jonge onderzoekers;
 2. hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben het werk waarop de toekenning van de prijs wordt gebaseerd bij een Nederlandse instelling verricht;
 3. bezetten geen gewone leerstoel; 
 4. kunnen ook als een researchteam worden aangemeld. De leider dient dan aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen.

Artikel 3
Het onderzoek op basis waarvan de Prix Galien Research Award wordt toegekend, moet een researchprogramma omvatten. Verder moet het van fundamentele betekenis zijn.

Artikel 4

 1. Kandidaten voor de Prix Galien Research Award kunnen zich zelf aanmelden, dan wel door derden voorgesteld worden voorgesteld;
 2. Indien een kandidaat zich zelf aanmeldt dient dit vergezeld te gaan met tenminste een aanbeveling van een derde;
 3. De aanmelding kan vanaf 1 februari 2018 tot uiterlijk 26 april a.s. online gebeuren via Prix Galien Research Award 2018 www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien Research Award 2018);
 4. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een curriculum vitae van de betrokkene, inclusief een lijst van publicaties of een aanbevelingsbrief indien het een onderzoeksteam betreft;
 5. Het dossier van de kandidaat dient vergezeld te gaan van een aanbeveling, een motivering van ten hoogste 3 pagina's A4 en een lijst van publicaties. Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties etcetera mogen eveneens meegestuurd worden. Ondersteunende brieven door de aanmelder of anderen worden aanbevolen;
 6. De totale omvang mag niet meer dan 60 pagina's A4 zijn;
 7. Het dossier moet als één geheel in PDF-formaat uiterlijk op 18 mei 2018 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding "Kandidaat Prix Galien Research Award 2018";
 8. Papieren dossiers worden niet geaccepteerd.

Artikel 5
De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien Research Award en de Prix Galien Pharmaceutical Award.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
De uitslag met betrekking tot de genomineerden en winnaar van de Prix Galien Research Award wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Kandidaten die die genomineerd zijn, krijgen daags na het beraad bericht. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Research Award 2018