Prix Galien  Award

Research

Reglement Prix Galien Research Award 2022

De Prix Galien Research Award bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs ter waarde van € 5.000*, bekroont een onderzoeker die of onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek.
* Nb. Het geldbedrag wordt alleen uitgekeerd aan onderzoekers of onderzoeksteams die niet werkzaam zijn bij commerciële instanties of bedrijven.

Artikel 1
De Prix Galien Research Award 2022 bekroont een onderzoeker die of onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.

Artikel 2
Kandidaten voor de Prix Galien Research Award 2022:
 • kunnen worden gekarakteriseerd als 'veelbelovende, startende onderzoekers’;
 • hebben het werk waarop de toekenning van de prijs wordt gebaseerd bij een Nederlandse instelling verricht;
 • bezetten geen gewone leerstoel;
 • kunnen ook als een researchteam worden aangemeld. De leider dient dan aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen.

 • Artikel 3
  Het onderzoek op basis waarvan de Prix Galien Research Award 2022 wordt toegekend, moet een researchprogramma omvatten. Verder moet het van fundamentele betekenis zijn.

  Artikel 4
  1. Kandidaten voor de Prix Galien Research Award 2022 kunnen zichzelf aanmelden, dan wel door derden worden voorgesteld;
  2. Indien een kandidaat zichzelf aanmeldt moet dit voorzien zijn met tenminste één aanbeveling van een derde;
  3. De aanmelding kan tot uiterlijk 28 januari 2022 online gebeuren via de website van de Prix Galien www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien Research Award 2022)
  4. Het dossier van de kandidaat dient vergezeld te gaan van:
   • een curriculum vitae van de betrokkene
   • een of meerdere aanbevelingen
   • een motivering van ten hoogste 3 pagina’s A4
   • alsmede een lijst van publicaties
   • kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties et cetera mogen eveneens meegestuurd worden.
   • 0ndersteunende brieven – door de aanmelder of anderen – worden aanbevolen;
  5. De totale omvang mag niet meer dan 15 pagina’s A4 zijn;
  6. Het dossier moet als één PDF uiterlijk op 11 maart 2022 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding ‘Kandidaat Prix Galien Research Award 2022’;
  7. alleen digitale dossiers worden geaccepteerd.

  Artikel 5
  De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien Research Award.

  Artikel 6
  De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

  Artikel 7
  Kandidaten krijgen daags na het beraad bericht of men genomineerd is of niet. Er zijn in beginsel 3 genomineerden. De winnaar van de Prix Galien Research Award 2022 wordt pas tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

  Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Research Award