Prix Galien Award26e uitreiking

Reglement Prix Galien Research Award 2019

De Prix Galien Research Award (voorheen Galenus Researchprijs) bestaande uit een gouden medaille en een geldprijs ter waarde van € 5.000, bekroont een onderzoeker die of onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Artikel 1
De Prix Galien Research Award bekroont een onderzoeker die of onderzoeksteam dat wetenschappelijk onderzoek heeft verricht dat van grote betekenis is voor en direct betrekking heeft op fundamenteel of klinisch geneesmiddelenonderzoek. Daarbij gaat het om een onderzoek dat inzake omvang en relevantie aanzienlijk uitstijgt boven werk verricht in het kader van een promotie.

Artikel 2
Kandidaten voor de Prix Galien Research Award:

 1. kunnen worden gekarakteriseerd als veelbelovende, jonge onderzoekers;
 2. hebben de Nederlandse nationaliteit of hebben het werk waarop de toekenning van de prijs wordt gebaseerd bij een Nederlandse instelling verricht;
 3. bezetten geen gewone leerstoel; 
 4. kunnen ook als een researchteam worden aangemeld. De leider dient dan aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen.

Artikel 3
Het onderzoek op basis waarvan de Prix Galien Research Award wordt toegekend, moet een researchprogramma omvatten. Verder moet het van fundamentele betekenis zijn.

Artikel 4

 1. Kandidaten voor de Prix Galien Research Award kunnen zich zelf aanmelden, dan wel door derden voorgesteld worden voorgesteld;
 2. Indien een kandidaat zich zelf aanmeldt dient dit vergezeld te gaan met tenminste één aanbeveling van een derde;
 3. De aanmelding kan tot uiterlijk 12 maart 2019 a.s. online gebeuren via www.prixgalien.nl (Aanmelden Prix Galien Research Award 2019);
 4. Het dossier van de kandidaat dient vergezeld te gaan van een van een curriculum vitae van de betrokkene, een of meerdere aanbevelingen en een motivering van ten hoogste 3 pagina's A4 alsmede een lijst van publicaties. Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties et cetera mogen eveneens meegestuurd worden. Ondersteunende brieven - door de aanmelder of anderen - worden aanbevolen;
 5. De totale omvang mag niet meer dan 60 pagina's A4 zijn;
 6. Het dossier moet als één geheel in PDF-formaat uiterlijk op 17 mei 2019 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien Research Award 2019';
 7. Alleen digitale dossiers worden  geaccepteerd.

Artikel 5
De jurering vindt plaats door de jury van de Prix Galien Research Award en de Prix Galien Pharmaceutical Award.

Artikel 6
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk.

Artikel 7
Kandidaten die niet genomineerd zijn, krijgen daags na het beraad bericht. De  winnaar van de Prix Galien Research Award 2019 wordt tijdens de uitreiking zelf bekend gemaakt. Over deze uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Klik hier om het reglement te downloaden: Reglement Prix Galien Research Award 2019