Prix Galien Awards

HISTORIE PRIX GALIEN

1970: de eerste Prix Galien
De Franse apotheker Roland Mehl verbaasde zich over het feit dat er zo weinig aandacht was voor farmacotherapeutische onderzoek en dat belangrijke ontwikkelingen nauwelijks in de belangstellig stond, laat staan dat er in tegenstelling tot de Nobelprijzen hier geen prijzen voor werden toegekend. In 1970 werd voor het eerst in Frankrijk de Prix Galien uitgereikt. De naam was ontleend aan Claudius Galenus die werd geboren in Pergamum en leefde van 131 - 201. Centraal in het denken van Galenus stond het gedachtegoed van Hippocratesí theorie dat het menselijk lichaam bestaat uit 4 lichaamssappen of hunores: slijm, bloed, gele gal en zwarte gal, en dat elk sap een bepaald temperament vertegenwoordigt. Hoewel de meeste van zijn denkbeelden nu achterhaald zijn, leeft de naam van de beroemde Griek voort in het woord galenica (enkelvoud: galenicum), de verzamelnaam voor geneesmiddelen bereid uit natuurproducten. Voor Mehl was de naam Galenus dus een logische keuze.

Innovatief, betekenisvol en baanbrekend
Het ging in eerste instantie om twee prijzen: De Prix Galien Pharmaceutical Award, die wordt toegekend aan het meest innovatieve en betekenisvolle middel dat het voorbije jaar geïntroduceerd is en de Prix Galien Research Award. Deze is bestemd voor een jonge wetenschapper of groep wetenschappers die baanbrekend werk heeft verricht. Sinds enige jaren is daar de Prix Galien MedTech Innovation Award aan toegevoegd.

De organisatie van de Prix Galien wordt per land verzorgd door met name uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften, die een licentie hiertoe kregen. Om te voorkomen dat er belangenverstrengeling is tussen commercie enerzijds en de toekenning van de prijzen aan daadwerkelijke vernieuwende producten of hoogstaande wetenschappers anderzijds, heeft elk land een onafhankelijke jury bestaande uit wetenschappers. Het beraad over en de toekenning van de prijzen wordt door deze onafhankelijke jury gevoerd volgens een vast reglement.

Prix Galien: een internationale prijs
De Prix Galien wordt inmiddels in 17 landen uitgereikt, zoals België, Canada, Duitsland, Griekenland, Israël, Italië, Luxemburg, Marokko, Nederland, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zwitserland, VS en de UK. In 2017 is tevens China toegetreden. Dat de Prix Galien een gewaardeerd instituut is geworden, blijkt uit het feit dat hooggeplaatste personen zoals Obama (2008), Clinton (2010), Ban Ki-moon (2012) en recentelijk ex-president Jimmy Carter bij de uitreikingen aanwezig waren.

De Internationale Prix Galien Award
Eens in de twee jaar worden uit de lokale winnaars van de Prix Galien Pharmaceutical Award en de Prix Galien MedTech Innovation Award een internationale winnaar gekozen door de juryvoorzitters van de participerende landen. De uitreikingen worden 's avonds gehouden tijdens een diner en worden bezocht door o.a. prins Albert van Monaco (2014) in Monte Carlo of president Prokopis Pavlopoulos van Griekenland (2017). In 2018 werd de Internationale Prix Galien uitgereikt in Dakar.

De Prix Galien in Nederland
In Nederland worden de geneesmiddelen- en researchprijzen, Galenus Geneesmiddelenprijs en Galenus Researchprijs zoals het tot en met 2017 werden genoemd, sinds 1992 uitgereikt. Vanaf 2018 is de naam, naar internationaal voorbeeld, definitief omgedoopt in respectievelijk de Prix Galien Pharmaceutical Award, de Prix Galien Research Award en de in 2018 geïntroduceerde Prix Galien MedTech Innovation Award.

Er wordt elk jaar naar gestreefd de prijzen uit te laten reiken door bekende personen uit de politiek of de medische wereld. Zo zijn deze uitgereikt door Hans Wiegel, de toenmalige MP Jan Peter Balkenende, VWS-ministers Hans Hoogervorst, Ab Klink en Edith Schippers. Maar ook coryfeeën als Bob Pinedo, Marco Timmers, Hans Clevers, Wouter Bos en Alexander Rinnooy Kan hebben de Prix Galien uitgereikt.

Image