Prix Galien  Award

Research

Uw aanmelding voor de Research Award 2022 is voltooid

Hartelijk dank voor uw aanmelding!

Het dossier dient voorzien te zijn van een cv van de kandidaat, een of meerdere aanbevelingen en een motivering van ten hoogste 3 pagina’s A4, alsmede een lijst van publicaties. Kopieën van (maximaal 5) sleutelpublicaties et cetera mogen eveneens meegestuurd worden. Ondersteunende brieven - door de aanmelder of anderen - worden aanbevolen.

Het dossier moet als één PDF uiterlijk op 11 maart 2022 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding ‘Kandidaat Prix Galien Research Award 2022’. Uitsluitend digitale dossiers zullen worden geaccepteerd. Zie voor details het Reglement Prix Galien Research Award.

Enkele dagen na het juryberaad krijgen de aanmelders en kandidaten bericht wie van de kandidaten genomineerd zijn. De nominatie betekent tevens dat de genomineerde akkoord gaat met deelname aan het Prix Galien Magazine 2022 door middel van een interview. Hiertoe zal na de uitslag contact opgenomen worden met de genomineerde om een afspraak te maken voor het inplannen van het interview. Het interview kan eventueel telefonisch afgenomen worden.

Aan de genomineerden wordt gevraagd ten behoeve van de uitreiking een video van maximaal 1,5 minuut aan te leveren. Deze video wordt voorafgaand aan de uitreikingsceremonie getoond aan het publiek.

De uitreiking van de van de Prix Galien Research -, Pharmaceutical - en MedTech Innovation Award zullen in mei / juni 2022 plaats vinden. Over de exacte datum van de uitreiking wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Pas tijdens de uitreiking van de Prix Galien 2022 wordt bekend gemaakt, wie van de genomineerden uiteindelijk winnaar is van de Prix Galien Research Award 2022. Over de uitslag hiervan wordt tussentijds niet gecorrespondeerd.

Mocht u geen e-mailbevestiging van uw aanmelding ontvangen, controleer dan eerst uw 'Ongewenste e-mail-map'. Indien u ook hier geen bevestiging aantreft, neem dan contact met ons op. Mogelijk is uw inschrijving dan niet correct verwerkt.

Let op! Er wordt alleen naar het eerste e-mailadres op het aanmeldingsformulier een bevestiging verstuurd.

Prix Galien Nederland
Philip de l'Orme
Secretary General Prix Galien Nederland

Koningin Emmalaan 35
1191 BL Ouderkerk aan de Amstel
m +31 (0)6 54 370 731
e-mail philip.delorme@prixgalien.nl
www.prixgalien.nl