Prix Galien  Award

Pharmaceutical

Pharmaceutical Award 2013 voor Adcetris®

Alvorens juryvoorzitter prof dr. Paul Smits aan dr. Sander Veltkamp, Medical Science Liaison Oncology van Takeda de Prix Galien Pharmaceutical Award 2013 voor Adcetris overhandigde werden eerst de genomineerden Adcetris, Gilenya en Zelboraf bekend gemaakt. Hierna las Smits het juryrapport van Adcetris voor.

De jury was enthousiast over dit geneesmiddel omdat het ontwerp ervan origineel is en omdat het een hoge effectiviteit heeft laten zien, in combinatie met een gunstig veiligheidsprofiel. Het betreft een zogenaamde ‘targeted therapy’, die specifiek gericht is tegen CD30-positieve tumorcellen. Adcetris is geregistreerd voor de behandeling van patiënten met een recidief Hodgkin-lymfoom na autologe stamceltransplantatie of na ten minste twee eerdere therapieën, wanneer beenmergtransplantatie of combinatiechemotherapie geen behandeloptie meer is. Daarnaast is het middel geregistreerd voor de behandeling van patiënten met gerecidiveerd of refractair anaplastisch grootcellig lymfoom.

Kandidaten en genomineerden Prix Galien Pharmaceutical Award 2013
Uit de 5 inzendingen koos de jury drie genomineerden: Adcetris (brentuximab vedotin) van Takeda Nederland B.V., een antilichaam geneesmiddel conjugaat specifiek gericht tegen CD30+ tumoren dat effectief is tegen hodgkinlymfoom en systemisch anaplastisch grootcellig lymfoom; Gilenya (fingolimod) van Novartis Pharma B.V., een sfingosine 1-fosfaat receptor (S1P)-modulator, de eerste orale medicatie bij multiple sclerose en Zelboraf (vemurafenib) van Roche B.V., het eerste geregistreerde geneesmiddel voor de behandeling van volwassen patiënten met gemetastaseerd melanoom dat positief is voor de BRAFV600-mutatie.

De overige kandidaten waren: Xalkori (crizotinib) van Pfizer B.V., de eerste specifiek op ALK gerichte tyrosinekinaseremmer die doelgerichte behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC-) patiënten met een ALK-translocatie mogelijk maakt en XGEVA (denosumab) van Amgen B.V., de eerste RANKL-inhibitor die geregistreerd is voor preventie van botcomplicaties bij volwassenen met botmetastasen van solide tumoren.

Het was de 21e editie van dit evenement. De Prix Galien Pharmaceutical Award werd bij deze gelegenheid uitgereikt bij ZonMw in Den Haag. Hoofdsponsors van de Prix Galien zijn Van Zuiden Communications B.V., Nefarma en ZonMw.

 Klik hier voor juryrapport Adcetris®

Image
Prof. dr. Paul Smits, juryvoorzitter Prix Galien, dr. Sander Veltkamp van Takeda Nederland B.V. en mr. Frank de Grave, voorzitter Orde van Nederlandse Specialisten (foto Bart Versteeg)