Prix Galien  Award

MedTech Innovation

MedTech Innovation Award 2021 voor VRelax

Bij de 27e uitreiking van de Prix Galien Awards 2021 werd voor de 3e keer de Prix Galien MedTech Innovation Award, bestaande uit een gouden medaille, uitgereikt. Dit jaar waren er 4 kandidaten, uiteindelijk mocht de trotse mede-oprichter van VRelax de MedTech Innovation Award uit handen van juryvoorzitter prof. dr. Marlies Schijven ontvangen.

De MedTech Innovation Award beloont aantoonbaar waardevolle innovaties in de zorg voor patiënt, mantelzorger en/of zorgverlener. In aanmerking voor de Prix Galien MedTech Innovation Award komen innovaties op het terrein van medische apparatuur, diagnostica, eHealth-oplossingen, robotics, domotica, wearables/draagbare technologie, (remote) monitoring, telemedicine, serious gaming, simulatie, big data, digitalisering in de zorg en virtual & augmented reality.

VRelax is een app ter vermindering van stress – een probleem waar veel mensen last van hebben. Stress kan veel persoonlijk lijden tot gevolg hebben, maar is naast een sociaal ook een maatschappelijk probleem wat gepaard gaat met uitval, wat weer hoge ziektekosten tot gevolg heeft. VRelax is een innovatief en volwassen virtual reality -systeem wat de fabrikant daadwerkelijk samen met cliënten en hun hulpverleners heeft ontwikkeld. Het systeem heeft zich inmiddels bewezen in termen van tevreden gebruikersgroepen. Dit, in meerdere klinische en ambulante zorgomgevingen en zorginstellingen, zowel binnen Nederland als daarbuiten. En is daarmee een geweldig - en te belonen - voorbeeld van bredere opschaling van VR-technologie die ontworpen is vóór de zorg, in de zorg.

VRelax is een gebruikersvriendelijk systeem is. De app kent keuzevrijheid, de gebruiker kan bijvoorbeeld zelf kiezen welke virtuele omgeving op dat moment het beste bij de persoon en de situatie past. Het VRelax dashboard geeft de gebruiker zo gewenst ook direct inzicht en biofeedback. De daarin gemonitorde gezondheidsdata kan behulpzaam zijn in het beter onder controle krijgen van de stressrespons. 

Kandidaten en genomineerden Prix Galien MedTech Innovation Award 2021
Genomineerd voor de Prix Galien MedTech Innovation Award was ook Sensium van The Surgical Company Connected Care.

De overige kandidaten waren Rezüm van Boston Scientific Nederland en The Holmium Platform van Quirem Medical / Terumo Interventional System

Klik hier voor juryrapport VRelax

Image

Mede-oprichter Stefan Vogelzang van VRelax

Foto: Sander Blom