Prix Galien  Award

MedTech Innovation

Uw aanmelding voor de MedTech Innovation Award is voltooid

Hartelijk dank voor uw aanmelding!

Kandidaat stellen voor de Prix Galien MedTech Innovation Award betekent tevens dat u meewerkt aan de samenstelling van de Prix Galien Magazine 2023 / 2024 (zie ook Reglement Prix Galien MedTech Innovation Award). U levert hiertoe tekst en beeld aan voor een redactionele pagina om het product dat u kandidaat stelt toe te lichten.

De kosten voor kandidaatstelling voor de Prix Galien MedTech Innovation Award worden mede bepaald door de volgende factoren:
Categorie A - Start up / scale up: minder dan 5 werknemers; niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij de KvK; de hoofdactiviteit van de onderneming richt zich primair op innovatie binnen de medische technologische sector. Deelname € 950 ex BTW per gekandideerd product. Nb. Is jouw bedrijf een startup, maar voldoet het niet aan een of meerdere van deze criteria, neem dan contact met ons op.
Categorie B - Midden- en Kleinbedrijf: minder dan 250 werknemers. Deelname € 3.950 ex BTW per gekandideerd product
Categorie C - Grootbedrijf: meer dan 250 werknemers. Deelname € 5.950 ex BTW per gekandideerd product
Nb. U ontvangt daags na uw aanmelding een factuur. Pas na overschrijving van het verschuldigde bedrag is uw kandidatuur definitief.

Het dossier voor de Prix Galien MedTech Innovation Award moet als één PDF uiterlijk op 17 maart 2024 per e-mail verzonden worden aan philip.delorme@prixgalien.nl met de vermelding 'Kandidaat Prix Galien MedTech Innovation Award’. Uitsluitend digitale dossiers worden geaccepteerd.

Aan de kandidaten wordt gevraagd ten behoeve van de uitreiking een productvideo van maximaal 1,5 minuut aan te leveren. Deze video wordt voorafgaand aan de uitreikingsceremonie getoond aan het publiek.

De uitreiking van de van de Prix Galien MedTech Innovation -, Research -, Pharmaceutical - en de Biological Awards zullen in mei / juni 2024 plaats vinden. Over de exacte datum van de uitreiking wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Pas tijdens de uitreiking van de Prix Galien Awards wordt bekend gemaakt, welke van de aangemelde producten genomineerd zijn en welk product de Prix Galien MedTech Innovation Award gewonnen heeft. Over de uitslag wordt tussentijds niet gecorrespondeerd.

Download hier Planning en draaiboek Prix Galien MedTech Innovation Award.

U ontvangt tevens een e-mail als bevestiging van uw aanmelding. Mocht u geen e-mailbevestiging ontvangen, controleer dan eerst uw 'Ongewenste e-mail-map'. Indien u ook hier geen bevestiging aantreft, neem dan contact met ons op. Mogelijk is uw inschrijving dan niet correct verwerkt.

Let op! Er wordt alleen naar het eerste e-mailadres op het aanmeldingsformulier een bevestiging verstuurd.

Prix Galien Nederland
Philip de l'Orme
Secretary General Prix Galien Nederland

Koningin Emmalaan 35
1191 BL Ouderkerk aan de Amstel
m +31 (0)6 54 370 731
e-mail philip.delorme@prixgalien.nl
www.prixgalien.nl