Prix Galien Awards

Kandidaten en Researchgenomineerden

Kandidaten Pharmaceutical Award 2022

Evrysdi® (risdiplamb) van Roche Nederland

Evrysdi® is een geneesmiddel dat de werkzame stof risdiplam bevat. Risdiplam wordt gebruikt om de erfelijke ziekte spinale spieratrofie (SMA) te behandelen. Het kan gebruikt worden bij patiënten vanaf 2 maanden oud1

Pemazyre® (pemagatinib) van Incyte Biosciences Benelux BV

Pemazyre®  is the first approved, molecularly targeted, oral treatment for FGFR2 fusion-positive CCA Pemazyer® monotherapy is indicated for the treatment of adults with locally advanced or metastatic CCA with an FGFR2 fusion or rearrangement that have progressed after at least one prior line of systemic therapy15
.

 Vocabria® (cabotegravir) + Recambys®(rilpivirine) van ViiV Healthcare B.V.

Vocabria® + Recambys®: de eerste langwerkende injectietherapie die het mogelijk maakt viraal onderdrukte hiv-1 patiënten 6 keer per jaar te behandelen in plaats van 365 keer. Cabotegravir (CAB) remt hiv-integrase, hierdoor wordt de strengoverdracht geblokkeerd die essentieel is voor de hiv-replicatie.2 Rilpivirine (RPV) is een NNRTI, die hiv-1-reverse transcriptase remt3

Kandidaten Biological Award 2022

Idefirix® (imlifidase) van Hansa Biopharma

Idefirix® is een selectief IgG-endopeptidase (afgeleid van Streptococcus pyogenes) dat DSA’s kan inactiveren, door de IgG-moleculen te knippen. Hierdoor worden de donorspecifieke anti-HLA-antilichamen inactief, waardoor patiënten binnen vier tot zes uur gedesensibiliseerd worden en de positieve kruisproef wordt omgezet naar een negatieve

Natpar® (recombinant humaan bijschildklierhormoon PTH(1-84)) - Takeda Nederland

Natpar® (recombinant humaan bijschildklierhormoon PTH(1-84)) is identiek aan het endogene parathyroïdhormoon (PTH) en is geïndiceerd voor aanvullende behandeling van slechts ca. 100 volwassen patiënten in Nederland met chronische hypoparathyreoïdie wiens toestand onvoldoende onder controle kan worden gebracht met standaardtherapie alleen2

Poteligeo® (mogamulizumab) - Kyowa Kirin Pharma B.V.

In 2021 is Poteligeo<sup>®</sup> geïntroduceerd in Nederland voor de behandeling van volwassen patiënten met mycosis fungoides (MF) of het Sézary syndroom (SS).1 Poteligeo<sup>®</sup> is het enige geneesmiddel dat is geïndiceerd voor de behandeling van MF en SS, ongeacht het immunofenotype en het stadium van de ziekte 1,2,3,

Takhzyro® (lanadelumab) - Takeda Nederland

Takhzyro® is een monoklonaal humaan antilichaam specifiek ontworpen om plasma kallikreïne te inhiberen ter voorkoming van angio-oedeem (HAE)-aanvallen bij patiënten met erfelijk angio-oedeem (HAE).

Zolgensma® (onasemnogene abeparvovec) - Novartis Gene Therapies

Zolgensma®, de eerste gentherapie voor de neuromusculaire aandoening Spinale Spier Atrophie type 1 (SMA type 1), de meest ernstige en meest prevalente vorm van deze ziekte, alsook de meest voorkomende genetische oorzaak van kindersterfte.18 Zolgensma is een gentherapie die de oorzaak van SMA effectief wegneemt toegediend via een eenmalige intraveneus infuus1

_

Kandidaten MedTech Innovation Award 2022

Curasoft -  medische apparatuur - Curasoft B.V.

Curasoft EPD is een volwassen en bewezen SaaS-oplossing die het verwerken van zorg specifieke patiëntinformatie en algemene bedrijfsgegevens van zowel eerstelijnszorg als ook tweedelijnszorg instellingen integreert in één proces ondersteunend en flexibel elektronisch medisch dossier.

Enatom -  augmented reality  - VIEMR B.V.

Enatom is de anatomie-atlas van de toekomst, een unieke combinatie van 3D fotorealistische anatomie en cutting-edge visualisatietechniek. Het is een high-end Augmented Reality anatomie simulator die het bestuderen van de menselijke anatomie naar een hoger niveau tilt en overbrugt de kloof tussen anatomie in getekende boeken.

'Power of Four cryo-EM concept' - medische apparatuur - ThermoFischer Scientific

Het “Power of Four cryo-EM concept” (microscopen en essentiële componenten zoals zeer gevoelige camera’s, energiefilters en relevante applicatiesoftware) is een techniek waarmee er tot op atomair niveau gekeken worden naar de bouwstenen van het leven en worden er nieuwe inzichten verkregen in bijvoorbeeld het ontstaan van ontwrichtende ouderdoms- en infectieziekten.

Scinus Cell Expansion - medische technologie - Scinus Cell Expansion Netherlands BV

Scinus Cell Expansion heeft innovatieve bioreactortechnologie ontwikkeld die stamceltherapie en regeneratieve geneeskunde breed toegankelijk kan maken. In vergelijking met de gangbare 2D-techniek met kweekflessen is de technologie van Scinus beter reproduceerbaar en schaalbaar, goedkoper en minder arbeidsintensief. Het gesloten systeem van Scinus voor de 3D-kweek van stamcellen biedt alle benodigde functionaliteit voor een goede beheersing van het celgroeiproces.

Genomineerden Research Award 2022

Dr. Myriam Chalabi

Dr. Myriam Chalabi is een uitzonderlijke en begaafde en zeer originele medisch oncoloog die zal significant blijven bijdragen op het gebied van translationeel en klinisch kankeronderzoek. Tijdens haar doctoraat bleek ze een van die zeldzame artsen te zijn die de kloof kon overbruggen tussen laboratorium en kliniek. Al heel vroeg in haar carrière was ze in staat om zeer klinisch relevante te initiëren grensverleggend immunotherapie-onderzoek voor patiënten met maag- en darmkanker. Vooral haar werk voor MMR-deficiënte darmkankerpatiënten heeft een significante bijdrage aan het internationale veld.

Dr. Frances de Man

Frances de Man is associate professor op de afdeling longziekten van Amsterdam UMC, locatie VUmc, waar zij in 2010 haar doctorstitel behaalde. Inmiddels heeft Frances een onderzoeksgroep van 14 personen onder haar hoede en heeft zij reeds 10 afgeronde promotietrajecten begeleid. Naast het onderzoek naar rechter hartfalen zet Frances zich in voor het reduceren van dierproeven. Door het inzetten op vier verschillende strategieën hoopt zij het gebruik van proefdieren in het onderzoek naar dit soort ziekten binnen een decennium te minimaliseren.

Prof. dr. Wiktor Szymanski

Wiktor is universitair hoofddocent, verbonden aan zowel het Medical Imaging Center van het UMCG als het Stratingh Instituut voor scheikunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is een veelbelovende hoofdonderzoeker die al baanbrekend werk heeft geleverd op het gebied van fotofarmacologie. Zijn onderzoek is gericht op het oplossen van belangrijke problemen in de farmacologie en medicinale chemie op een werkelijk innovatieve manier. Zijn werk is consequent gericht geweest op baanbrekende fotofarmacologie. Wat zijn werk onderscheidt, is zijn klinische perspectief, vooral zichtbaar in zijn erkenning van de rol van verschillende medische en moleculaire beeldvormingsmethoden.