Prix Galien

Figuur: Tijd (maanden) tot overlijden of continue beademing in samengevoegde onderzoeken naar onasemnogene abeparvovec IV1 Veilgheid Het risico-baten profiel van Zolgensma is gunstig, onafhankelijk van leeftijd of gewicht19. Tijdelijke hepatotoxiciteit was de meest gerapporteerde bijwerking, welke van voorbijgaande aard was en met het gebruik van systemisch toegediende corticosteroiden onder controle blijft19. Voorbijgaande thrombocytopenie werd ook opgemerkt, deze was ook van tijdelijke aard en zonder klinische symptomen19. In de postmarketingsetting werden gevallen van thombotische microangiopathie (=TMA) gemeld ongeveer één week na toediening. Met adequate interventies zijn deze patienten restloos genezen19 Conclusie: de risico’s van behandeling met Zolgensma waren voorspelbaar en via de aanbevolen monitoring op te sporen en te behandelen19. • Zolgensma Zolgensma, de eerste gentherapie voor de neuromusculaire aandoening Spinale Spier Atrophie type 1 (SMA type 1), de meest ernstige en meest prevalente vorm van deze ziekte, alsook de meest voorkomende genetische oorzaak van kindersterfte.18 Zolgensma is een gentherapie die de oorzaak van SMA effectief wegneemt toegediend via een eenmalige intraveneus infuus1. Zolgensma is ontworpen: Om de functie van het afwezige of gemuteerde gen te vervangen met een volledig functionele kopie van het humane SMN1 gen.2 Met zelf-complementaire DNA en een continue promotor, wordt het functionele SMN eiwit snel en continu afgegeven hetgeen het afsterven van de zenuwcellen voorkomt2, 11. Zolgensma maakt gebruik van een AAV9 vector om de kopie van het humaan SMN1 gen te vervoeren12. In 5* studies met Zolgensma werd de efficaciteit aangetoond : • Ongekende voorvalvrije overleving (zie figuur) 1-9 • Verbeterde bulbaire functies (slikken en eten) en het vermogen om te groeien 2,4,5,9 • Snelle en langdurige verbetering van motoriek1-7 • Bereiken en behouden van belangrijke motorische mijlpalen 1-7 De referenties en verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave. BIOLOGICAL AWARD 2022 PRIX GALIEN NEDERLAND 2022 Novartis Gene Therapies is reimaginingmedicine. Omhet leven van patiëntenmet zeldzame genetische aandoeningen te verbeteren en te verlengenwordt gebruik gemaakt van baanbrekende technologieën omveelbelovende gentherapieën in bewezen behandelingen te veranderen. ZOLGENSMA clinical trials program Completed Ongoing Planned START Symptomatic; SMA Type 1 2 copies of SMN2 2-year, single-dose, open-label, dose escalation, IV Enrolled = 15 Completed1,2 SPR1NT Presymptomatic; 2, 3 or 4 copies of SMN2 Through 18–24 months of age Single-dose, open-label, IV Enrolled = 30 Ongoing3 STR1VE-US Symptomatic; SMA Type 1; 1 or 2 copies of SMN2 18-month, single-dose, open-label, IV Enrolled = 22 Completed4,5 STR1VE-EU Symptomatic; SMA Type 1 1 or 2 copies of SMN2 18-month, single-dose, open-label, IV Enrolled = 33 Completed6 STR1VE-AP Symptomatic; SMA Type 1 1 or 2 copies of SMN2 18-month, single-dose, open-label, IV Enrolled = 2 Ongoing7 LT-002 15-year, voluntary follow-up of symptomatic and presymptomatic patients enrolled in previous ZOLGENSMA clinical trials Estimated enrollment = 308 Ongoing/Recruiting10 LT-001 15-year, follow-up of symptomatic START patients by invitation Enrolled = 13 Ongoing9 SMART Symptomatic SMA; any number of copies of SMN2 Single-dose, open-label, IV Followed for 12 months Estimated enrollment = 24 Recruiting8 Klinische studies met Zolgensma: NL-ZOL-22-0002-2022 Censored 12 12 12 12 12 12 0 33 33 30 17 0 22 22 21 20 0 14 14 7 5 0 16 14 7 4 2 1 0 23 21 13 6 5 2 0 0 5 10 15 20 25 30 101/Coh 2 302 303 304/2 Copy NeuroNext PNCR 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Age (months) Probability of event-free survival PNCR NeuroNext 304/2 Copy 303 101/Coh 2 Study 302* With number of subjects at risk 31

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=