Prix Galien

De eerste langwerkende injectietherapie die het mogelijk maakt viraal onderdrukte hiv-1 patiënten 6 keer per jaar te behandelen in plaats van 365 keer. Deze therapie is relevant voor patiënten die het dagelijks innemen van pillen als belastend ervaren, bang zijn dat hun hiv-status bekend wordt of moeite hebben met het slikken van tabletten.1 Ruim 40 jaar na de ontdekking van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) is het nog steeds niet gelukt om patiënten met medicatie te genezen. Door combinatietherapie is er wel een effectieve behandeling mogelijk, waardoor hiv is veranderd in een chronische aandoening die goed behandelbaar is. Met de introductie van de langwerkende injectietherapie, Vocabria (cabotegravir) + Rekambys (rilpivirine) is een nieuw hoofdstuk aangebroken in de behandeling van hiv, doordat patiënten nu de mogelijkheid hebben om af te stappen van de dagelijkse pil. Werkingsmechanisme Om de hiv-replicatie te remmen is het belangrijk op meerdere plekken binnen de replicatiecyclus van het virus in te grijpen, waardoor massaproductie van hiv in het lichaam voorkomen wordt. Cabotegravir (CAB) remt hiv-integrase, hierdoor wordt de strengoverdracht geblokkeerd die essentieel is voor de hivreplicatie.2 Rilpivirine (RPV) is een NNRTI, die hiv-1-reverse transcriptase remt.3 Beide antiretrovirale middelen vormen na injectie een zogenoemd ‘depot’ in de gluteale spieren, waar het langzaam opgenomen wordt in de bloedbaan van de patiënt. Hierdoor is er een continue afgifte van de actieve stoffen gedurende het doseringsinterval van twee maanden en maakt dagelijkse inname van antiretrovirale middelen overbodig.4,5 PHARMACEUTICAL AWARD 2022 Hiv-patiënt verlost van dagelijkse pil door Vocabria + Rekambys Effectiviteit & Veiligheid Het belangrijkste doel van antiretrovirale behandeling is virale suppressie en daardoor degeneratie van het immuunsysteem te stoppen en transmissie te voorkomen. CAB+RPV heeft een therapeutische gelijk-waarde aangetoond in klinische studies bij virologisch onderdrukte hiv-1 patiënten. Uit de ATLAS- en FLAIR-studie blijkt dat de maandelijkse injectietherapie non-inferieur is in behoud van virologische suppressie ten opzichte van orale behandelcombinaties.6,7 De ATLAS2M-studie toont aan dat de 2-maandelijkse injectietherapie non-inferieur is, in virologische suppressie, ten opzichte van de maandelijkse injectietherapie.8 Het veiligheidsprofiel wordt beschouwd als acceptabel, de bijwerkingen zijn doorgaans mild tot matig van aard. Tijdens de klinische studies zijn slechts enkele patiënten gestopt met de behandeling als gevolg van bijwerkingen, die voornamelijk gerelateerd waren aan injectieplaatsreacties (~1%). 6,7,8 Virologisch falen kwam weinig voor en is vergelijkbaar met orale behandelcombinaties. 6,7 Uit de ATLAS2M studie blijkt 98% van de hiv-1 patiënten voorkeur te geven aan behandeling met de lang werkende injectietherapie, tegenover een orale behandelcombinatie.7 Kortom, CAB+RPV is de eerste en enige langwerkende hiv-1 behandelcombinatie met een vergelijkbaar effectiviteits- en veiligheidsprofiel als dagelijkse orale behandelcombinaties. Een doorbraak in de behandeling van hiv-1, waardoor de dagelijkse pil verleden tijd is voor mensen die in aanmerking komen voor CAB+RPV.1,2,3 • PM-NL-CBR-MONO-220001, februari 2022 PRIX GALIEN NEDERLAND 2022 Figuur Links) Medicatie wordt door middel van een intramusculaire injectie in de gluteale spier gespoten; Rechts) Medicatie wordt langzaam opgenomen in de bloedbaan van de patiënt 4,5 ViiVHealthcare is een gespecialiseerd farmaceutisch bedrijf dat zich 100% toelegt op de ontwikkeling van medicijnen en onderzoek voor mensen die levenmet hiv en Aids. Bij ViiVHealthcare doenwe het anders: we doen onderzoek naar hiv preventie tot aan hiv genezing. Ons doel is omhiv een kleiner onderdeel van het leven vanmensenmet hiv temaken. Als je één ding over ons zoumoetenweten, weet dan dit: we stoppen niet tot de hiv epidemie onder controle is. We gaan door tot hiv en Aids er niet meer zijn. De referenties en verkorte productinformatie vindt u elders in deze uitgave. Rekambys (langwerkend rilpivirine), inclusief het merk, is eigendom van Janssen Pharmaceutical Companies en wordt onder licentie gebruikt door de ViiV healthcare groep. Alle andere merken zijn eigendom van de ViiV healthcare groep. @ 2022 ViiV Healthcare groep van bedrijven of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden. ViiV Healthcare BV, Van Asch van Wijckstraat 55h, 3811 LP Amersfoort, Nederland Janssen-Cilag B.V., Graaf Engelbertlaan 75, 4837 DS Breda, Nederland 26 | PRIX GALIEN NEDERLAND 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=