Prix Galien

In Enatom komen respect en bewondering voor het menselijk lichaam samen met een hoogwaardige anatomieleerervaring die onafhankelijk is van plaats of tijd. Probleemstelling Het leven van vandaag is snel, en de gezondheidszorg en het onderwijs staan onder toenemende druk. Meer dan ooit is er behoefte aan snelle en flexibele toegang tot accurate kennis. Het moet beschikbaar zijn wanneer we het nodig hebben, en op afstand indien nodig. Anatomie is een onmisbaar onderdeel van de toolkit van elke professional in de gezondheidszorg. Maar veel curricula of opleidingen in de gezondheidszorg bieden niet voldoende gelegenheid voor anatomie-onderwijs. Oplossing Het Universitair Medisch CentrumGroningen en VIEMR hebben hun kennis over anatomie en digitale e-learning gebundeld en Enatom in het leven geroepen. Enatom is de anatomie-atlas van de toekomst, een unieke combinatie van 3D fotorealistische anatomie en cutting-edge visualisatietechniek. Enatom is een high-end Augmented Reality anatomie simulator die het bestuderen van de menselijke anatomie naar een hoger niveau tilt. Door gebruik te maken van voortreffelijk anatomisch en technisch vakmanschap, en met het grootste respect voor het menselijk lichaam, is de visualisatie van echte menselijke anatomie gerevolutioneerd. Een unieke toepassing van pointcloud technieken biedt ongeëvenaarde anatomie visualisaties die net zo natuurlijk bestudeerd kunnen worden als in een echte dissectiekamer het geval zou zijn. Dit, gecombineerd met een intuïtieve interactieve interface, introduceert een nieuw niveau van realisme in digitale anatomie. MEDTECH INNOVATION AWARD Enatom overbrugt de kloof tussen anatomie in getekende boeken. Het biedt de mogelijkheid voor begeleide anatomische instructie in een visuele context die zeer dicht bij de echte menselijke anatomie ligt, maar zonder de noodzaak van een dissectie-ruimte. Met Enatom kan het bestuderen van anatomie effectiever en tijdsefficiënter worden. Mijlpalen • Het UMCG heeft de afgelopen 7 jaar in het geheim gewerkt aan Enatom. In deze jaren is een uniek ongeëvenaard en geautomatiseerd visualisatieproces van zeer hoogwaardige levensechte anatomische content gecreëerd dat nergens ter wereld bestaat. • Er is een sterke relatie en unieke samenwerking ontstaan tussen een kennisinstelling en commercieel bedrijf dat samen alle juridische en ethische kwesties heeft getackeld omtrent de vercommercialisering van anatomische content dat berust op het lichaamsdonatieprogramma van het UMCG. • De afgelopen jaren is Enatom structureel ingezet en getoetst onder 1400 studenten (cohorten jaar 1-3 + tandheelkunde jaar 1-2) van de RuG/UMCG. Zo is enerzijds onderzocht hoe men reageerde op de applicatie, en anderzijds hoe een dergelijke applicatie conform de AVG wetgeving en data-uitwisseling (ISO27001) in een omgeving van een kennisinstelling geïmplementeerd kan worden. Waarommoet Enatom de Prix Galien winnen? De kloof tussen theorie en practicumgroeit, contacturenmet docenten lopenwereldwijd terug door bezuinigingen en tijdsdruk vraagt om innovatie en efficiëntie. Daar komt bij dat veel landen niet beschikken over een snijzaal of vanuit geloofsovertuiging geen lichaamsdonatie programma hebben. Hierdoor raakt de anatomiekennis ver onder demaat terwijl de vraag naar deze kennis en het bereikbaar maken hiervan steeds relevanter wordt. Enatomhandelt vanuit het grootst mogelijke respect richting de donor. Enatom is hét anatomieonderwijs voor de zorgprofessional van morgen! • Enatom is in het leven geroepen door het UMCGen VIEMR omdewereld van anatomie onderwijs te vernieuwen. Onder toeziend ook van het RvB en dr. J.R. (Janniko) Georgiadis is veel tijd en geld geinvesteerd omeen baanbrekende visualisatietechnologie te ontwikkelen dat recht doet aan het anatomieonderwijs anno 2022. Dit jaar hoopt Enatomhaar 2e grote financiering binnen te halen omzo de applicatie door te ontwikkelen en op te schalen binnenNederland. De erkenning van de Prix Galien kan Enatomde nodige versnelling geven om meer onder de aandacht te komen van partners en ziekenhuizen. PRIX GALIEN NEDERLAND 2022 19 De promovideo: https://youtu.be/XTZFHHSuSpI Case: https://viemr.com/educatie/

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=