Prix Galien

Datagedreven zorg door slimme zorgpaden ondersteuning, geen theorie maar praktijk Innovatieve tijdbesparende software voor de zorgsector Curasoft EPD is een volwassen en bewezen SaaS-oplossing die het verwerken van zorg specifieke patiëntinformatie en algemene bedrijfsgegevens van zowel eerstelijnszorg als ook tweedelijnszorg instellingen integreert in één proces ondersteunend en flexibel elektronisch medisch dossier. De kracht zit in de flexibiliteit van de software waarmee middels zorgpaden, workflow en signaleringen de informatiebehoefte en werkprocessen voor zowel de zorgprofessional als ook de (financiële) administratie op maat kan worden ingericht, zonder maatwerk software ontwikkeling. Dit betekent voor een zorginstelling dat zij zonder tijdrovend of kostbaar implementatieproject ondersteund kan worden in het werken met hoog complexe processen en bijzondere persoonsgegevens. Voor de patiënt geeft Curasoft transparantie in zorg omdat de uitwisseling van informatie tussen de arts en de patiënt gedurende het gehele behandeltraject automatisch plaatsvindt als onderdeel van het patiënt specifieke zorgpad dat ontstaat door de inzet van slimme beslisbomen. De innovatie wordt gerealiseerd doordat de applicatie is gebaseerd op het gepatenteerd metadata driven database CCIS® framework; door dit slimme flexibele framework hoeft slechts 1 versie van de software onderhouden te worden voor alle zorginstellingen, disciplines en maatwerk inrichtingen waarvan dagelijks duizenden professionals gebruik maken. De cloud-infrastructuur stelt ons in staat om op een eenvoudige manier een schaalbare oplossing te bieden. Maatwerk zonder maatwerk, breed en snel toepasbaar. Logistiek gezien is de agenda het ankerpunt voor de professional. Hierin staan de contactmomenten gerelateerd aan de zorgpaden die de patiënten doorlopen. Door deze integratie is zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding altijd een volledig overzicht van het individuele zorgpad van de patiënt en de betrokkenheid van de verschillende professionals hierbij. Daarnaast worden de afgesproken activiteiten ook actief bewaakt, met in te stellen signaleringen voor de professional wanneer de afgesproken termijn wordt overschreden. MEDTECH INNOVATION AWARD De patiëntregistratie vindt eenmalig plaats, net als de registratie van geplande en uitgevoerde zorg, alsook het vullen van het dossier. Aangezien de financiering van een zorgorganisatie in hoge mate afhangt van een juiste registratie van de verleende zorg, is het zaak om deze eenduidig vast te leggen. Curasoft koppelt deze registratie direct aan relevante activiteiten voor de professional zelf, in plaats van aparte administratieve handelingen te vragen van de front-office. Door middel van het eigen patiëntenportaal Mijn Medisch Dossier wordt de patiënt actief betrokken bij de behandeling en kan via standaard vragenlijsten goed inzicht verkregen worden in de resultaten van de behandeling. Daarnaast worden patiëntengegevens uitgewisseld in het formaat van de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB) en krijgt dit jaar het MedMij label. Het Mijn Medisch Dossier wordt daarmee het eerste portaal welke ook de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO) functie krijgt. Diverse keurmerken en certificeringen tonen aan dat Curasoft voldoet aan strenge eisen die worden gesteld in de zorgsector; zo is Curasoft ISO27001 en NEN7510 gecertificeerd en zijn de diagnostische delen van de software CE gecertificeerd. • PRIX GALIEN NEDERLAND 2022 18 | PRIX GALIEN NEDERLAND 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODY1MjQ=